Evighed er livets væren i dig, udgangspunktet af dig selv og universets sameksistens med alle de sjæle du har kendt i din nuværende som tidligere inkarnationer.

Evighedens engel understøtter dig til at erindre at livets guddommelighed bor i dig, og du er forenet med dine kære i himmerige i enhed med evighedens sjæls frekvens.

I dag modtager du kanalisering i samhørighed med Evighedens Engel…

  • Der erindre os alle om, at evigheden er skabelse, fødsel, død og genopstandelse.

Citat fra kanalisering:

”Livet er berigende i sig selv, og fra dit indre hjerterum, stedet hvor universet samstemmer med din fysiske krop og din sjæl, bruser evighedens gyldne frekvenser” 

Du kan læse hele kanaliseringenHER

 Evigheden

You might also like