Ærkeenglen Constance - Lotus Akademiet
Ærkeenglen Constance budskab til dig

”Vær hilset du kære, jeg er ærkeenglen Constance, jeg kommer til dig og erindre dig om at dit indre barn er en del af dig”

Du har trukket dit indre barn kort på dagen i dag, for at erindres om at tage omsorg for dig selv. Du har måske i en længere proces, oplevet at du længes efter moder kærlighed, fader kærlighed, at du har frasagt at pleje dig selv, at du glemmer at lytte til din indre stemme, glemt at sætte grænser i din hverdag, gået for langt for at tækkes andre og dig selv.

Stop op i dag, og plej dig selv.

Plej dit indre barn.

Dit indre barn fortæller dig, når du har brug for at pleje dig selv.

Dit indre barn græder sammen med dig, når du bliver træt af livet.

Dit indre barn glædes sammen med dig, når du griner og le sammen med livet.

Dit indre barn, er din grundlæggende byggesten fra din barndom, og fortæller dig kærligt når du skal træde tilbage og pleje dig selv.

Længes du efter kærlighed fra et andet menneske?

Oplevet du i din barndom at dine forældre havde svært ved at pleje og giver dig kærlighed?

Livet kan bevirke at dit indre barn glemme sig selv, og hermed glemmer du dig selv.

Glæd dig selv, og dit indre barn hver dag med meditation, healing og leg.

Leg, meditere og heal dig selv i samspil med dit indre barn.

Dit indre barn er klar til at hjælpe dig med at skabe kærlighed til alle livets nuancer.

Jeg ærkeenglen Constance hjælper menneskeheden og dig, med at erindre, at jeres indre barn, er barnet i jer selv.

Prøv at erindre tilbage til din barndom, erindre alle dine lykkelige stunder.

Er det svært?

Prøv igen, giv slip på barndommens sorg og smerte, læg det hele over til mig ærkeenglen Constance, jeg hjælper dig her og nu med at erindre din barndoms glæder.

Tag dit legebarn frem i dag.

Glæd dig selv ved at lege.

Hop i sjippetorv, gyng, hop i hinkesten, løb og svinge armene som møllehjul, gør alt det som børn gør, slip dit indre barn fri.

Leg er dagens mantraord.

Giv slip på hverdagens trummerum.

Gå ud og leg, og mærk livets glæde bølge gennem dig.

Jeg takker for nu, vi mødes igen, du kære Hjertebarn.

Du kan bede ærkeenglen Constance hjælpe dig med at pleje dit indre barn, heale fortidens begrænsninger, heale nuets begrænsninger. Du kan bede hende hjælpe dig med at huske din barndoms glæder.

Constance samarbejder med ærkeenglen Celeste om at hjælpe klodens børn, de hjælper børn med at huske glæde, latter, og de hjælper dig med at erindre livets glæder og latter.

Dit indre barn kan bære på sorger, smerter fra din barndom, dit indre barn kan bære på glæde og latter fra din barndom, valget er dit…

 ”Hvor langt vil du gå, for at opnå glæde og latter i dit liv?”

Erindre dit indre barn, plej dig selv i dag med glæde, latter og masser af kærlighed.