Bringer her kanalisering fra Maria Magdalene i en corona tid, der for mange mennesker føles som dommedag, fordi friheden er taget fra os med diverse retningslinjer.

Husk blot på, at du til hver en tid er frihedens Sjæl, der kan skabe lys, kærlighed, transformere, påvirke, skabe, ændre alt som er uhensigtsmæssigt for dig at være en del af, så længe du gør det med harmoniens Hjerteklang uden egoets skurende bånd, og egoet er på spil i denne tid, og flere måneder fremadrettet, det fortæller Maria Magdalene meget mere om, hvad betyder for menneskeheden og dig, så overlader nu ordet til kærlighedens gudinde, en af mange opstegne mestre der altid er klar til at bringe budskaber og Hjertehealing til os alle.

Vær hilset du kære Hjerteblomst, jeg er Maria Magdalene, jeg kommer til dig i enhed af den kollektive bevidsthed der omformes til gylden Hjertetakt over hele kloden i denne tid, der for mange mennesker er en hård fase at gå igennem.

Hvert enkelt menneske påvirkes af covid19 udefra i takt med menneskesyn, livsopfattelser, og accept til livets vante gang, der er skredet i svinget for hele klodens befolkning. Vi opstegne mestre og ligeså englene er med jer alle, og understøtter hver enkelt menneskes udviklingsfaser. Og vi er universelle fanebære for den kollektive udvikling der gennemgår Hjertehealing i forløsning af mentale pragmatiske fastlåste former skabt af maskuline styrende fragmenter fra tredje dimension der er klar til at nedbrydes, og hermed åbne op for nyskabelse af den feminine energi bevidsthed, i samklang med Den Gyldne Hjertetid (femte dimension) på verdensplan.

Erindre du kære Hjerteblomst, hver tanke, hver følelse, hver tale, hvert skridt du og kloden tager i takt og hver for sig, er et fælles åndedræt af Moder Jord, universet, og den kollektive Sjæls bevidsthed.

Erindre du kære Hjerteblomst, enhver begyndelse har sit fastlagte tidspunkt, og hver afslutning ligeså. Og for nu under covid19 forløbet afsluttes mentale tredje dimension stagnationer, der fastholder menneskeheden i at træde ud af egoets skygger.

Utallige mennesker verden over klamre sig fast i det som var, i frygten for ej at blive set, hørt, og agere med uroens frygt baseret i tale og aktion, der for andre mennesker kan virke overvældende, til tider drænende.

Erindre du kære Hjerteblomst, at for det menneske der står i egoets skygge, agere fra frygtens centrale base, påvirket fra det mentale center, ligeså agere du derfra når du handler fra egoet, ej fra Hjerte.

Erindre du kære Hjerteblomst, hver tanke du skaber, sender impulser ind i dit følelses-registre, og påvirker således hvad du føler, og fra din følelse skabes handling, der former nye tanker.

Stop op du kære Hjerteblomst, og se med kærlige øjne ind i dig selv.

Spørg medfølende dig selv…

Hvilke ego klamre jeg mig til…

-Mental ego?

-Materialistisk ego?

-Alt skal være som det var ego?

Er jeg, et ego, to egoer, tre egoer i en og samme person?

Hvad fortæller egoets låse om mig som menneske?

Frygt ej, livet er i en ny begyndelse, og alle mennesker påvirkes deraf.

Ligeså er du kære, en vigtigt brik af helhedens nye Hjerte bevidsthed der strømmer ind i det mentale kollektive energi felt, i de næstkommende fem måneder (startet 23 marts 2020), og er medvirkende til at transformere ændre, skabe nye bevidstheds tiltag i det kollektive plan, uden egoets tyngde.

Flyd med du kære Hjerteblomst, og skab livets former med sindsro, med vægt på mental balance uden egoets faldgruber. Når du sørger for mental balancegang i hverdagen, er du medvirkende til at balancer dine følelser, så du ikke falder i egoets fælder, der gerne vil trække dig hen, hvor du kender livet. For egoet er et vanedyr, der fastholder dig i de vante rammer, der brydes for nu og fremadrettet.

Du kan i de kommende fem måneder opleve, at snuble over dine ego skygger af flere omgange…

Samle dig selv op med kærlighed, og fortæl ømt dig selv.

”Det er okay jeg snublet over egoet”

”Dejligt at få vist skyggesider af mig selv, jeg ingen brug for har, at være en del af mere”

Erindre du kære Hjerteblomst, ego er som tjære, der klister til kroppens cellemembraner og trækker dig ned i dyndet.

Erindre du kære Hjerteblomst, mental balance er lys der stråler til dine følelser, og skaber et gyldent Hjertetræ af harmoni, der handler harmonisk.

Alt er som det skal være, selv om det kan være svært at se.

Vær hver dag i de kommende fem måneder med til, at frigøre egoets stagnationer med kærlig balance i dit liv…

For hver ego frigørelse du selv foretager, er du medvirkende til at frigøre det kollektive plans fastlåste mentale ego, skabt gennem maskuline livsmønstre fra det patriarkalske system.

Alle mennesker over hele kloden påvirkes på indre som ydre planer af den kollektive frigørende energi indstrømning. De som er klar til at ændre egoets fastlåste holdninger skubbes afsted hen over stepperne. For nogle mennesker vil det virke som de føres i alle retninger, også de der lever i patriark systemer.

Det som er vigtigt at erindre i denne tid, du kære Hjerteblomst, er at du bliver i dig selv, erkender når du falder over dit egos skyggesider.

Sollogos er med til at gennembryde de fastlåste systemer, og det vækker folk fra dvale på verdensplan, se blot på dig selv i spejlet, og find ind til kærlighedens plads i dit Hjerte.

Roen til at bygge livets ro, er skabende element af dig…

Hvad påvirker dig udefra?

Hvad påvirker dig indefra?

Hvad er livets ro for dig?

Sæt med Hjertekraft fokus på hvert spørgsmål, og lad svarende bølge frem fra Sjælens Hjertetakt du kære Hjerteblomst.

Erindre, din Sjæl er livets vejviser…

Thi sjælen er broen til universets genklang af Hjerte bevidsthed i samklang med livets åndedræt.

Foren dig hver dag med din Sjæl, dit Hjerte, Moder Jords Hjerte i en treenighed af dig.

Stå rank med dine smukke rødgyldne rødder forankret som et robust visdoms træ, ingen kan vælte omkuld. Forbundet i takt med Moder Jords beroligende Hjertepuls, forenet med Hjertes centrum i din krop, i samklang med din Sjæls essens. 

Erindre til hver en tid, alle er vi ET.

Alle er vi Enheden af Den Gyldne Hjertetids feminine gnist, der stråler fra de indre planer i Moder Jords Hjerte, ud til jorden, naturen, dyrelivet, menneskeheden, og forener alt levende med universets universelle drivkraft – kærlighed der strømmer til jorden og menneskeheden.

Erindre, al liv udspringer fra Sjælens centrum der altid er i balance, uanset hvilke tanker, følelser, handlinger du skaber alene og sammen med andre på det fysiske plan.

Altid er din Sjæl renhedens hellige tempel der ingen ego, smerte, frygt, angst bære. Alt du bære af egoet foregår på det fysiske plan, hvor du tilegner dig viden om det menneskelige liv i med og modgang.

Gå med balance gennem dit ego, og strål du kære Hjerteblomst med kærlighedens mentale følelser i hver handling du foretager.

Jeg takker for nu, vi mødes til hver en tid igen du kære Hjerteblomst. 


Vil du gerne udforske betydningen af  egoets illusioner og skyggesider, både hverdagen og de spirituelle, finder du mere om det på bloggen lige HER


Du Ønskes en Velsignet Hjertedag


Kanaliserings rettigheder og copyright Izabella Anjelica, må ikke anvendes til kommerciel brug uden skriftlig tilladelse.

You might also like