Giv slip

Giv slip og tiltræk endnu mere overflod, rigdom, lykke, glæde, kærlighed ind i dit liv.

Har du tillid til at du kan kreere det liv du ønsker at leve?

Eller dumper du i, det kan ikke lade sig gøre fælden igen og igen?

For nogle år var jeg i gang med en manifestations proces, stod på hovedet for at få det hele til at gå op i en højere enhed, det gik det op for mig, at jeg til tider er min egen allerstørste fjende, til at kreere det liv jeg ønsker at leve.

Røg durk ind i egoets livserfarings fælde “har ikke tillid til det kan lade sig gøre, for jeg har jo før set at det ikke kan lade sig gøre” Det bevirkede, at jeg gik i gang med den store oprydnings kost, og fejet ud i kringlekrogene (tanker, følelser, handlinger).

Orrkkk kan godt dumpe i en ego fælde i dag, sådan er livet og det er okay, jo mere vi lære os selv at kende, jo hurtigere kan vi identificere egoets bremseklodser.

Når jeg i dag tager en Hjertebeslutning om at ændre noget i mit liv, gå nye veje, gør jeg en aktiv indsats for at transformere de ego fælder der eventuelt står i vejen for manifestations processen.

Beder Englene – De opstegne mestre hjælpe mig med at have tillid til manifestations processen, det samme kan du gøre

Måske du allerede gør det :-))

Englene – De opstegne mestre står altid klar til at hjælpe os, uanset hvor vi er i vores liv.

Hvad oplever du hindre dig i at kreere det liv du ønsker at leve, lige her og nu…

Dig selv?

Økonomien?

Manglende kommunikation imellem din partner og dig?

Din familie er ikke med på din ide, mener du/I skal noget andet?

Dine tanker, følelser, handlinger, tidligere livserfaringer blokere dig for målrettet at have tillid til processen?

Du mangler tillid til, at du er værdig til at modtage hjælp, overflod fra din Sjæl – Englene – De opstegne mestre – Universet  – dig selv – andre mennesker.

Måske du kan sætte flueben ved en til flere af overstående udsagn.

Du kan skrive dine egne “hvad hindre mig i at manifestere det liv jeg ønsker mig” udsagn på listen.

Hvad hindre mig i at…..

Eller du tænker, jeg er lige hvor jeg skal være, og er godt i gang med at kreere det liv jeg ønsker at leve.

Når vi er bevidst om…

Hvad vi vil med vores liv, hvad der hindre i os at nå i mål, hvad vi har gjort, som er blevet en succes, bliver det endnu lettere at have tillid til forandrings processen.

Din manifestations power er kun en Hjertetanke væk fra dig.

Hjertehealing - Lotus Akademiet

Sæt kærligt fokus på dit Hjerte…

Tænk fra dit Hjerte…

”Jeg manifestere med lethed mit liv, jeg har fuld tillid til processen”

Registrere hvad der sker energimæssigt i og omkring dig.

Registrere hvilke tanker, følelser der popper op.

Tiltræk Universet Overflod fra Hjertet, bliv bevidst om hvor du skal give slip.

Måske lettere sagt end gjort, selv om jeg i arbejdet med personlig udvikling i mange år, givet slip på mangt og meget, kan jeg godt jokke i spinaten og ryge i ned i et hul, så er det med at smøre ærmerne op og trækker mig selv op af hullet, og det er meget lettere at gøre i dag, da jeg er fuldt bevidst om hvilke 5 grundlæggende områder jeg skal finjustere.

I dag guider jeg dig gennem 5 ting du skal give slip på for at tiltrække endnu mere overflod, rigdom, lykke, glæde, fred, kærlighed, harmoni ind i dit liv.

Hold op med at dunke dig selv oven i hovedet…

Tanker kan være en tung byrde at bære rundt på, ens hoved kan føles som en bikube der summer, som en knirkende dør, som en grammofonplade der køre i samme rille.

Tanker er toldfrie, heldigvis, for hvor kan ens tanker ikke være særlig kønne at se på, når de emmer af negative sorte røgskyer der overskygger alle de lyse positive tanker.

Når du dunker dig selv oven i hovedet, blokere du dig selv for at tænke positive lyse tanker, skabe tiltrækkende overflods berigende følelser.

Dine tanker skaber dine følelser, der skaber dine handlinger, der igen skaber nye tanker, som skaber nye følelser.

Dine følelser sætter dagsorden for hvilke vibrations niveau du tiltrækker fra.

Derfor er det vigtigt at at lytte til dine dunke over i hovedet tanker, de fortæller dig hvad du er utilfreds med omkring livet og dig selv, når du bliver bevidst om dem, kan du begynde at omkode dem til lyse lette tanker, der hjælper dig med at løftes i overflods berigende vibrationer.

Kig kærligt på dine tanker i dag.

Hvilke negative tanker dunker du dig selv oven i hovedet med igen og igen? 

Giv kærligt slip på fortiden…

Du kan ikke ændre hvad der allerede er sket, du kan ændre din måde at opfatte din fortid på.

Livet er til for at leves, lever du i fortiden og lader fortiden styre dig imod afgrundens ulykkelige liv, så er det på tide at vågne op og sadle om.

Din fortid er en del af dine udviklings processer og læring omkring det menneskelige stof – tanker – følelser – handlinger.

Tag et kærligt kig på din fortid i dag.

Hvilke dele af din fortid lader du dig begrænse af hvor du er i dit liv i dag?

Uanset hvad din fortid er, kan du fra i dag begynde at fortælle en ny livs historie som definere den du er i dag.

Erindre…

Du er smuk

Du er stærk, du har overkommet fortidens vanskeligheder og er her stadig.

Du er i livet hvor du skal være lige nu, og er på vej til noget nyt, smukt Hjertemagisk, fordi du fra i dag af siger, nu skaber jeg det liv som jeg ønsker at leve og gør noget aktivt for at komme i mål.

Begynd fra i dag at definere hvordan din fremtid ser ud ved at fortæller din nye livshistorie udfra at du allerede er kommet i mål.

Jeg har…

Jeg lever…

Jeg er… 

Giv frygten et los eller flere bagi…

Frygt er menneskehedens største hæmsko – kollektivt som enkelt individ.

Spænder du ben for dig selv igen og igen, lader du frygten være din pejlepind i hverdagen for hvilken retning du tør gå, eller klør du på selv om frygten lure et sted i din underbevidsthed.

Tag et kærligt kig på dig selv i dig.

Hvor i dit liv lader du frygten hindre dig i at gå frem, gøre noget nyt, skabe det liv som du ønsker at leve?

Tillad dig selv at føle…

At føle livet bruse i dit Hjerte

Dine følelser sætter vibrations niveauet for hvad du tiltrækker ind i hverdagen.

Tag et kærligt kig på dine følelser i dag.

Hvor god er du til at mærke dine følelser?

FredsdueSig Ja TAK til Universet…

Tør dig sige JA TAK til at modtage Universets overflod, eller holder du dig tilbage af frygt for at du ikke er god nok til at tage imod, kanalisere, heale, samarbejde med Engle – De opstegne mestre, være dig.

Der kan være mange ting der bevirker du ikke tør sige JA TAK, tag et kig på dig selv i dag.

Hvad hindre dig i at sige JA TAK til Universet?

Endnu mere manifestation finder du på bloggen lige HER

You might also like