Ærkeenglen Michael - Lotus Akademiet
Ærkeenglen Michael budskab til dig

“Vær hilset du kære barn, jeg er ærkeenglen Michael, jeg bringer bud til dig om samhørighedens velsignelse”

Kære barn, samhørighed er en del af dit samarbejde med universet, din sjæl, din krop og dit sind.

Hver gang du oplever samhørighed med et andet menneske, andre mennesker, med Gud, med Englene, med De opstegne mestre, med kilden, oplever du, at dit Hjerte tale til dig i samspil med din sjæl.

Din sjæl genkender resonansen i samhørighedens balancerende Hjerte, og fortæller dig at du er på vej, til at dele samhørighed.

Måske du oplever glæde, lykke, latter, humor, fred, balance, harmoni, kærlighed i dine samhørigheds stunder, erindre da, at din Sjæl, dit sind, dit Hjerte udfolder sig og sætter dig fri.

Fri til at være dig.

Meditere i dag på samhørighed.

Mærk efter i dit Hjerte, dit sind, din krop.

Mærk samhørigheden med din Sjæls guddommelige frihed.

Jo mere aktiv du søger og møder samhørighed i balance, jo mere balance skaber du med dig selv, Gud, Englene, De opstegne mestre, dig selv, og andre mennesker.

Samhørighed er dit Hjertemantra i de næstekommende 14 dage, løft dit liv til nye niveauer.

Mediterer hver dag på samhørighedens gyldne Hjerte.

Meditere hver dag, resten af dit liv, meditation er vejen til samhørighed og fred med dig selv, universet, jorden og menneskeheden.

Find freden i samhørighedens Hjerte i dig selv.

Du er på vejen hvor du skal være kære barn, hverken mere eller mindre.

Lad samhørighed være dit Hjertemantra og ven.

Se dit liv ændre sig, i takt med at du genkeder samhørighedens Hjerteresonans i mødet med dig selv, andre mennesker, Gud, Englene, De opstegne mestre og kilden.

Al levende stof er DIG.

Gå med samhørighedens Hjertetakt i dig selv ud i din hverdag, og løft dit liv til nye niveauer.

Jeg takker for nu, vi mødes igen i al evighed.

Du kan bede ærkeenglen Michael om at hjælpe dig med at stadfæste samhørighed og balance i din hverdag, ved at meditere sammen med ham og din Sjæl, ved at se på dit liv, Skab fokus på samhørighed, det er din Sjæl og Englene der skaber kontakt med dig, for at erindre dig om at du er klar til at gå et skridt videre i dit liv, og erkende at samhørighed er en viberation af dig selv, alene og sammen med andre mennesker, alene og sammen med universet.

Samhørighed er livets genklang af dig selv, din sjæl, dit sind og universet, og sammen med ærkeenglen Michael og hans engle, kan du heale dig selv, til at mærke og være samhørighedens engel på jorden.