Ærkeenglen Raphael - Moder Maria
Ærkeenglen Rafael og Moder Maria budskab til dig

”Vær hilset du kære, jeg er ærkeenglen Rafael og jeg er Moder Maria, vi kommer til dig i en samlet enhed af Harmonisen Guddommelige Hjerte i enhed med Den Gyldne Hjertetid”

Du har trukket Harmoniens kort for at mindes om, at harmoni er en tilstand af væren i sig selv.

Hver gang du når et mål, skab da harmoni med dig selv.

Hver gang du står overfor et mål, skab harmoni med dig selv.

Harmoni kan hjælpe dig med at skabe fokus, fredfyldt samliv med dig selv og andre mennesker.

Harmoni er dagens Hjertemantra i dit liv.

Syng højt eller fremsig højt.

“Jeg er Harmoniens lyssøjle”

Registrerer dit indre udgangs punkt i dit Hjerte.

Registrerer din krops velsignelse til dig, idet du sætter fokus på harmoniens Hjerteslag i dig selv.
Spørg dig selv.

Hvordan er mit liv lige nu, hvor oplever jeg mit liv er uharmonisk?

Hvordan vil jeg skabe harmoni, i den manglede harmoni?

Erindre at svaret findes i dig selv, og er dit udgangspunkt til at skabe harmoni.

Gå ud og skab harmoni, fra dit indre svar i dig selv.

Erindre, indre svar er en tilstand på, at du kan ændre dit liv, når du går i fysisk aktion.

Bed os hjælpe dig på dagen i dag, med at bringe Harmoniens lys til dig.

Bed os understøtte Harmoniens Hjertevej i dit liv.

Erindre at bede om hjælp er at række en hånd frem, i erkendelse af at du er klar til at modtage hjælp, du skal aldrig mere klare alting selv, du er berettiget til at modtage hjælp.

Bed og din Hjertebøn bliver hørt, vi står klar til at understøtte Harmoniens Hjertevej i dit liv.
Vi takker for nu, vi mødes igen du kære.

Du kan bede ærkeenglen Rafael og Moder Maria hjælpe dig med at højne harmoni ind i din hverdag. De samarbejder med at bringe Harmoniens Gyldne Hjertetid ud til menneskeheden og den enkelte individ.

Træd kærligt et skridt tilbage og se tilbage i dit liv, se hvordan dit liv har formet dig, og hvordan du har formet dit liv, mærk harmoniens fredfyldte enhed med dig selv, i bevidstheden om at du er HARMONIENS engel på jorden.

Formgiv her og nu din personlige Hjertebøn til ærkeenglen Rafael og Moder Maria, og bed dem hjælpe dig videre på Harmoniens Hjertevej.