Sananda
Sananda budskab til dig

”Vær hilset du kære Hjerte, jeg er Sananda, jeg kommer til dig forenet med guddommelige kærlighed og skaberkraft”

Erindre, at guddommelig kærlighed er en del af hele dit eksistens grundlag, og skaber-kraften er dit manifesterende udgangs punkt fra din sjæl til din fysiske krops hellige tempel, dit Hjertechakras udspring.

Med skaberkraft kan du manifestere guddommelige samvær med universets lysguider, Engle, De opstegne mestre, og udvikle dig spirituelt som fysisk.

Dit fysiske liv er en helhed af din guddommelighed.

Du har trukket kortet i dag, for at jeg Sananda kan formilde guddommelige kærlighed og skaberkraft til dig, og nære dig i erkendelse og indsigt omkring dig selv.

Sæt dig godt til rette du kære Hjerte, og mærk her og nu din egen personlige guddommelige skaberkraft strømmer ud gennem dit Hjerte, ud i din krop.

Jeg Sananda understøtter dig kærligt til at mærke nærhedens guddommelige skabelses frekvenser i hele din krop.

Registrere healingen, du fyldes op fra dit indre Hjertes udspring, ud i hele din krop og aura med.

Sid en stund og lad dig fyldes op af kærlighedens guddommelige skabelses energier, som jeg Sananda formidler til dig her og nu, i samarbejde med din sjæls guddommelige vilje.

Du står overfor et nyt udviklings trin fysisk som spirituelt, og er klar til at ændre din spirituelle som fysiske livsbane.

Træd for nu et skridt tilbage, og se på hvorledes du ønsker at forme dit spirituelle liv, sammen med dit fysiske liv for nu og ind i fremtiden.

Spørg dig selv.

”Hvilke spirituel livsstil ønsker jeg at udleve i min hverdag?”

”Hvor i min hverdag hindre jeg mig selv i at skabe spirituel forståelse og livsstil”

Du kære Hjerte, jo mere du vedkender at du er guddommelig.

Jo mere du acceptere livet som det har været.

Jo mere du vedkender at du er et skabende guddommelig lysvæsen nedsat på jorden, for at skabe enhed med dit guddommelige udspring af Guds Hjerte, jo mere du acceptere din for-tid, jo mere du giver slip, jo mere højner du dig selv, til at stå i lyset alene, og sammen med andre mennesker, uagtet om de er spirituelle i dine øjne eller ej.

Erindre, du sætter din dagsorden for hvordan du ser andre mennesker, erindre ligeså sætter andre mennesker deres dagsorden for hvordan de ser dig, således er livets spejlinger og roller.

Guddommelig spirituel livsstil handler i bund og grund om, at du kan være i balance med alle mennesker og dig selv, uanset hvem, hvad, hvordan livet er i nuet, hvor du møder dig selv og andre mennesker.

Erindre, du er guddommelige – skabende – og har styrken til at rejse dig op og være hærføre i dit eget liv.

Erindre, du har styrken til at gå efter at skabe dit liv med guddommelig skabende kærlighed.

Jeg Sananda står klar til at følge dig på vej hvor du er her og nu.

Alt er som det skal være lige her og nu i dit liv.

Jeg takker for nu, vi mødes igen du kære Hjerte, i guddommelig skabende kærligheds felter.

Du kan bede Sananda hjælpe dig med at styrke samarbejdet med din guddommelige vilje (1 stråles guddommelige kvaliteter og aspekter) og hermed åbne dit Hjerte op for guddommelige kreation og skaberkraft.

Du kan bede Sananda guide dig hvor du er lige her og nu i livet, til at understøtte dine skridt til at skabe nærhed med din egen personlige guddommelighed.

Lad dagen i dag står på kreativitet, meditation, og guddommelig healing alene og sammen med Sananda.